Binnenvaart ICT

Binnenvaart ICT


Navigatie, communicatie, voortstuwing en procesbewaking zijn bedrijfskritische functionaliteiten aan boord van schepen. Automatisering is hierbij onmisbaar. Informatie- en communicatie technologie in de binnenvaart krijgt gestalte in uiteenlopende toepassingen:

Binnenvaart ICT toepassingen

Administratie
Software voor administratieve toepassingen in de binnenvaart: Kantoorsoftware: de meeste binnenvaartondernemers maken gebruik van standaard software voor tekstverwerking en berekeningen. Gespecialiseerde software voor deelsectoren (tankvaartcontainersector)  bevat soms onderdelen voor de administratieve registratie en afhandeling van ladingen en reizen. Software voor elektronische melden (BICS) bevat een eenvoudig archief van eerdere reizen en ladinggegevens.
Belading
Toepassingen voor ondersteuning van het beladingsproces:
Communicatie
Toepassingen en ICT diensten op het gebied van communicatie: Voor de meeste toepassingen van (data-)communicatie gebruiken schippers mobiele netwerken. Een beperkt aantal schepen zet satellietcommunicatie in, bijvoorbeeld hotelschepen.
Examentraining
Electronische leeromgeving Onderwijscentrum Binnenvaart heeft de Binnenvaartacademie, een grotendeels elektronische leeromgeving, ontwikkeld. Om studie en onregelmatig werk optimaal te kunnen combineren, wordt een belangrijk deel van de scholing aangeboden in een elektronische leeromgeving. Het biedt werkgevers en werknemers de mogelijkheid een flexibele planning te maken waarin onverwacht te maken reizen de studievoortgang niet verstoren.
Gevaarlijke stoffen
Hoogtemeting
Meten van brughoogten vanaf het schip.
 • Alphaheight hoogtemeting systeemAlphatron Ontwikkeld door Alphatron op aanvraag van VT Group voor mts Vorstenbosch. Een sensor op het voorschip meet de verticale hoogte tot de onderkant van de brug. Speciale software berekent de brughoogte in relatie tot de scheepshoogte c.q. het beweegbare stuurhuis. Meer informatie: Alphatron persbericht
 • Bridgescout® – Uw hulp bij brughoogtedetectie – www.bridgescout.com
  Bridgescout BV is ontwikkelaar en producent van Bridgescout®, het brughoogtedetectiesysteem voor schepen. Bridgescout® beoordeelt of er voldoende doorvaarthoogte is. Indien de stuurhut te hoog staat om een naderend object te passeren, wordt er (tijdig) een alarm gegenereerd. Bridgescout BV staat voor veiligheid in de binnenvaart.
Identificatie en volgen
Toepassingen voor identificatie en volgen van schepen Overheidsystemen:
 • IVS90 (Nederland)
 • MIB (Rijn in Duitsland, Frankrijk, Zwitserland
Informatie-uitwisseling
Gestandaardiseerde uitwisseling van informatie in de binnenvaart:

Electronic Data Interchange – EDI

BICS en  Papier Arm Varen maken gebruik van EDI. Hierbij wisselen computers -zonder menselijke tussenkomst- rechtstreeks informatie met elkaar uit. Logistieke partijen wisselen wereldwijd informatie uit via EDIFACT, een vorm van EDI.  Zo wordt het IFTMINBICS bericht gebruikt om informatie elektronisch van barge operator naar schipper te sturen. Het IFTMINBICS wordt vervolgens weer als bron gebruikt voor de elektronische communicatie met de overheid via BICS. Het IFTMINBICS bericht is gebaseerd op het wereldwijd gebruikte IFTMIN bericht.
De speciale invulinstructie voor het containertransport in IFTMINBICS wordt actief onderhouden door Bureau Telematica Binnenvaart. Zie ook:

River Information Services – RIS

Bij RIS-toepassingen, zoals Scheepvaartberichten (Notices To Skippers) en ECDIS-kaarten, is informatie uit verschillende Europese landen op eenduidige manier beschikbaar in de stuurhut.
Internet op schepen
Schepen zitten niet met ‘een draadje aan de wal’ en zijn dus aangewezen op mobiele internetcommunicatie. De draadloze mogelijkheden lopen nogal uiteen. Er zijn verschillende op de binnenvaart afgestemde oplossingen.
 • Totaalpakketten voor email, internet en informatiediensten via mobiele netwerken
 • Satellietcommunicatie voor de binnenvaart
 • Email en internet via WiFi
Ga naar de lijst van aanbieders.
Logistiek en planning

Succesvolle logistieke toepassingen maken gebruik van internationale standaarden bij elektronische uitwisseling van informatie (zoals EDI en Internetprotocol e.d.). Er zijn verschillende initiatieven ontwikkeld tussen publieke en private partijen, of private partijen onderling in de binnenvaart:

Zie ook: toepassingen voor identificatie en volgen
Navigatie

Bij toepassingen voor navigatie wordt integratie met systemen aan boord steeds belangrijker. Elektronische vaarkaarten spelen hierbij een centrale rol. Deze kaarten kunnen elektronische informatie uit allerlei bronnen (o.a. RIS) tijdens de vaart in samenhangende vorm presenteren in de stuurhut. Bijvoorbeeld: de combinatie van AIS en kaart of  radarbeeld en kaart. Of het weergeven van actuele waterstanden en stremmingen.

Andere toepassingen voor navigatie en navigatie ondersteuning
Navigatieondersteunende systemen zoals AIS zijn bij de huidige stand van de techniek nog onvoldoende nauwkeurig voor zuivere navigatie. Dit geldt voor alle plaatsbepalingssystemen die  gebruik maken van standaard-GPS. Het enige systeem waarop je ‘blind’ kunt varen is Radar. Daarnaast mag je uitsluitend navigeren op type-goedgekeurde Inland ECDIS-systemen in combinatie met radar in de “navigatiemodus”.
Onderhoudssystemen

Softwarepakketten voor machineonderhoud, certificaten en hun geldigheidsduur, documenten, bemanningszaken.

Procesbewaking

Toepassingen voor procesbewaking zijn er in meerdere vormen. Bijvoorbeeld als onderdeel van installaties voor belading in de tankvaart. Andere toepassingen:  machinekamerbewaking of het monitoren van installaties (kleppen, afsluiters, verlichting) op afstand. Het betreft meestal een combinatie van apparatuur en programmatuur die speciaal voor een specifiek doel ontworpen is (dedicated software of hardware). In veel gevallen wordt een netwerk toegepast in de vorm van een tweedraadsysteem.

 • Tweedraadsystemen
 • Inbraakbeveiliging
 • Brandstofverbruik
 • Meten van ontzilting (beunschepen)
Routeplanning
Toepassingen voor reis- en routeplanning voor de binnenvaart zijn er in meerdere verschijningsvormen.
Als aparte routeplanner: Producten waarbij de routeplanner is gecombineerd met een elektronische kaart (ENC):
Stuwage en stabiliteit

Software ter ondersteuning van stuwage of belading, stabiliteitsberekening en adminstratieve verwerking.

Containerbinnenvaart
Twee aanbieders. Beide pakketten berekenen stuwage en stabiliteit en bieden de mogelijkheid om de verplichte elektronische melding naar de vaarwegbeheerder af te handelen.

Tankvaart
Meerdere aanbieders. Extra informatie: minimumeisen aan applicaties voor stuwage.
Systeembeheer en beveiliging
Onderhoud, bescherming en beheer van computers en andere ICT aan boord van schepen omvat verschillende aspecten: In de Brochure Veiligheid en ICT zijn verchillende onderwerpen gebundeld, die verspreid over deze website aan de orde komen.
Vrachtbemiddeling en markt
Elektronische dienstverlening bij vrachtbemiddeling, analyse van de binnenvaartmarkt en inzicht in kosten en opbrengsten:
 • Bargelink
  Internetmarktplaats voor de Europese binnenvaart. Platform voor verladers en transportondernemingen. Internetverbinding aan boord niet noodzakelijk.
 • Vaart! Vrachtindicator
  Online servicepakket voor de indicatie van vrachtprijzen in de binnenvaart.
 • LogoS
  Online systeem voor marktcalculatie. Hulpmiddel voor het verbeteren van marktinzicht met hulp van internet.
 • 4Shipping
  app voor bevrachtingen: www.4shipping.com
 • NaviDry
  Online vrachtindex voor de droge ladingvaart. Initiatief van Adviesbureau Essencial.
Zie ook: Kostprijsberekening
Waterstanden en stremmingen
Gratis
Betaald
Met commerciële toepassingen voor navigatie kan op abonnementsbasis actuele informatie online worden opgehaald en in de toepassing worden weergegeven. Waterstanden en scheepvaartberichten worden dan gerelateerd aan een route, reis of vaargebied in een elektronische kaart of routeplanner getoond. Voorbeelden hiervan:
Allerlei aspecten van boordautomatisering zijn via meerdere zoek-ingangen op deze website te vinden.