Bijeenkomst “Raadpleging VCM” – 26/02 te Nijmegen

Bijeenkomst “Raadpleging VCM” – 26/02 te Nijmegen


Deze pagina’s bevatten informatie voor deelnemers aan de bijeenkomst “Raadpleging Verkeerscentrale van Morgen” De pagina’s zijn niet via het navigatiemenu bereikbaar!

Verkeerspost Nijmegen

Workshop Raadpleging VCM

Datum: woensdag 26 februari
Inloop en lunch vanaf 12.00 uur
Aanvang workshop: 13.00 uur (afsluiting 16.00)
Lokatie: RWS Verkeerspost Nijmegen, Winselingseweg 100 – 6541 AH Nijmegen (024-2435610). Route.

Aan- of afmelden: klik hier

Programma 26/02

‘Vaarplan’ – wat gaan we vandaag doen? (13.00 uur) – Download Agenda VCM raadpleging

 • Welkom en voorstelrondje
 • Doelstelling consultatieronde
 • Context telematica in de binnenvaart
 • Uitleg VCM:
  • Van object-oriëntatie naar corridor denken
  • In het oog springende veranderingen
  • Samenwerking RWS en organisatie
 • Uitwerking drie vragen in groepen
 • Presentatie ‘groepswerk’ en discussie
 • Conclusies en hoe gaan het verder?
 • Afsluiting (16.00 uur)

Actuele ontwikkelingen rond het onderwerp worden geschetst in de brochure “Verkeersmanagement op het water: vlot veilig en efficiënt”: PDF-Download (8,3 MB) – Warm aanbevolen! Met deze interne brochure wordt het RWS-personeel geïnformeerd. Ook heel leesbaar voor ons.

Effecten ‘netwerksamenleving’ op dienstverlening en communicatie

De toekomst van de binnenvaart laat zich moeilijk voorspellen. Maar we kunnen wel vooruitkijken, vanuit gedegen vakmanschap en kennis van de sector. Daar hebben we u voor nodig. We zien een ‘netwerksamenleving’ ontstaan, waarin we steeds intensiever informatie uitwisselen met elkaar. Het werkveld van de binnenvaart gaat de komende 10 jaar erg veranderen. Rijkswaterstaat speelt in haar plannen ook in op deze veranderingen.
Wij doen een beroep op uw kennis en inzichten om samen te kijken naar de effecten van ontwikkelingen op het gebied van het scheepvaartverkeersmanagement en de corridorgerichte benadering, die Rijkswaterstaat voorstaat.

Beter plannen door meer en betere informatie

Na raadpleging in 2011 van de binnenvaartsector, is Rijkswaterstaat gestart met het ontwerpen van een Verkeersmanagement Centrale van Morgen (VCM). Het ontwerp staat ‘in de steigers’ en zal worden uitgerold. In dit project wordt gewerkt aan modernisering van dienstverlening. Hierbij verstrekt RWS de gebruikers van de vaarweg meer en betere informatie over vaarwegen en objecten. En meer en betere informatie over de (te verwachten) drukte bij bruggen en sluizen. Niet als geïsoleerde objecten, maar als onderdeel van een route. Het gaat om een vlotte en veilige vaart op de hele corridor.
Zo kunnen de gebruikers een betere inschatting maken van een voorgenomen reis.

Impact van ontwikkelingen – nauwere samenwerking

Naast voordelen zijn er – wellicht – ook nadelen aan verbonden. Samen met u willen we de impact van deze ingezette ontwikkeling in kaart brengen. Maar niet alleen de impact is interessant. Ook de manier waarop samengewerkt kan worden, is onderwerp van bespreking. Nauwer samenwerken kan leiden tot een vorm van ‘coöperatief verkeersmanagement’. De technieken hiervoor zijn er reeds en zullen onstuimig groeien.

Op verzoek van Rijkswaterstaat nodigt Bureau Telematica Binnenvaart u en een tiental andere collega’s uit, om van gedachten te wisselen en een beredeneerde blik in de toekomst te werpen. De stappen die wij nu zetten kunnen ook van invloed zijn op een volgende generatie binnenvaartondernemers.

Laat ons s.v.p. even weten of wij op uw komst kunnen rekenen?

Deze webpagina is niet via het navigatiemenu bereikbaar!