Overleg E-melden

Overleg E-melden


vlagAlle direct betrokkenen bij elektronisch melden overleggen periodiek over de voortgang en ontwikkelingen rond BICS. De makers van BICS, het BICS Helpdesk, Rijkswaterstaat, de binnenvaartsector en ontwikkelaars van software (die samenwerkt met BICS)  zitten gezamenlijk rond de tafel.

Overleg E-melden beoogt de kwaliteit van de toepassingen voor elektronisch melden (BICS) en de dienstverlening te verbeteren. Daarbij krijgt het volledige systeem van elektronisch melden aandacht: techniek, processen plus mensen. Aan de orde komen onder meer voorstellen voor wijzigingen, updates, helpdesk-meldingen en problemen met het gebruik van de software. Er wordt gemonitord hoe intensief er wordt gemeld en vastgesteld welke specifieke problemen opgelost moeten worden.

Input vanuit de vaarpraktijk is essentieel. Schippers die regelmatig elektronisch melden zijn van harte welkom bij dit overleg. Aanmelden bij BTB.