BICS update voor melden gevaarlijke stoffen – ADN 2013

BICS update voor melden gevaarlijke stoffen – ADN 2013

BICS-logokleinOplossing voor tijdelijke problemen met e-melden

Rotterdam 29 juni 2013

Bepaalde schepen ervaren sinds kort mogelijk problemen bij elektronisch melden via BICS of via een stuwprogramma. Er worden momenteel geen ontvangstbevestigingen op een BICS-melding teruggestuurd. In sommige gevallen worden schippers aangesproken op hun kegelvoering, terwijl zij in goed vertrouwen zijn afgegaan op de aangegeven seinvoering in BICS. De door BICS/BASWIN geadviseerde seinvoering (aantal kegels) wijkt af van de nieuwste voorschriften in ADN 2013.

Schepen die moeten voldoen aan een (elektronische of gewone) meldplicht kunnen hiermee geconfronteerd worden. Afwijkingen in seinvoering kunnen zich voordoen als de opdrachtgever van het transport gevaarlijke stoffen heeft opgegeven volgens het ADN 2013, dat per 1 juli gebruikt moet worden. In enkele gevallen leidt dit tot een onjuiste kegelberekening in BASWIN.

De problemen zijn veroorzaakt door het ongelukkig samenvallen van belangrijke wijzigingen in het ADN, BICS en IVS90. Ondanks alle inspanningen konden IVS90 en BICS niet tijdig worden aangepast op ADN 2013. Inmiddels zijn de belangrijkste aanpassingen doorgevoerd.

Nieuwe BICS versie 4.02

Om aan boord met de juiste gegevens te werken is het noodzakelijk om een nieuwe BICS versie te gebruiken (versie 4.02). Alleen met BICS 4.02 kan conform ADN 2013 gewerkt worden. Rijkswaterstaat dringt er op aan om  deze versie zo snel mogelijk in gebruik te nemen.

BICS-versie 4.02 is direct beschikbaar voor schepen die gevaarlijk stoffen vervoeren. Gebruikers van stuwage software dienen eerst hun leverancier te raadplegen. Wie het programma Containerplanner gebruikt, ontvangt een update via de leverancier.

Schepen die geen stuwage software gebruiken kunnen BICS 4.02 downloaden vanaf: www.bics.nl.

Medewerking – seinvoering schipper uitgangspunt

Om overlast te beperken, vraagt Rijkswaterstaat om medewerking van alle betrokkenen: schippers, handhavers en operators op sluizen en andere objecten. Zowel in Nederland als over de grens. Om discussies over kegelvoering te voorkomen, wordt tot nader order de bepaling van de seinvoering door de schipper (gebaseerd op ADN2013) als uitgangspunt genomen. De kegelvoering op het schip is leidend. Daartoe zijn instructies uitgegaan naar IVS90-operators. Aan handhavers en inspectiediensten (nationaal en internationaal) is gevraagd om hierbij aan te sluiten en dezelfde lijn te volgen. Rijkswaterstaat vindt dat binnenvaartondernemers geen nadeel mogen ondervinden van deze situatie. Daarnaast wijst RWS op de eigen verantwoordelijkheid van schippers voor het correct toepassen van ADN 2013.

Ondersteuning door BICS Helpdesk

Binnenvaartondernemers die desondanks hinder of nadeel ervaren, wordt gevraagd om dit kenbaar te maken aan het BICS Helpdesk (+31(0)10 2886390). De Helpdesk kan ook meer achtergrondinformatie geven en helpen bij de installatie.

Check BICS-melding via marifoon

Rijkswaterstaat verzoekt schippers die ondertussen zeker willen weten of een (verplichte) elektronische melding ontvangen is, om dit via de marifoon na te vragen. Dit geldt zolang er geen ontvangstbevestigingen kunnen worden teruggestuurd. Dat is het geval bij gebruikers van BICS 4.0 en BICS 4.01. De mensen op de verkeersposten en sluizen weten dat zij deze vragen kunnen verwachten.

Rijkswaterstaat rekent op uw begrip en bedankt u alvast voor uw medewerking.

Voor meer informatie kijk op: www.bics.nl