Gebruikersoverleg E-melden – GoEm

Gebruikersoverleg E-melden – GoEm

Vlag BICS vrijstaandSchippers die elektronische melden met BICS en andere gebruikers van de BICS-software zijn van harte welkom op het Gebruikersoverleg E-Melden.

Datum: (nog niet gepland) te Dordrecht (RWS Verkeerspost Duivelseiland)
Aanmelden (liefst per email) bij: Bureau Telematica Binnenvaart

Vorig jaar (2015) is  het nieuwe BICS (versie 5) geleidelijk verspreid over de vloot,  via internet.
Er is veel veranderd in de software voor elektronisch melden.
Dit heeft gevolgen voor (varende) gebruikers en mogelijk ook voor ontwikkelaars van software, of diensten die werken met informatie die in BICS wordt verwerkt.

Het gebruikersoverleg benutten we onder meer om bij te praten over alle veranderingen,  gebruikerservaringen met het nieuwe BICS en ontwikkelingen op langere termijn.

Samen met u willen het Gebruikersoverleg E-melden zo vormgeven, dat de dienstverlening ‘BICS’ zo goed mogelijk wordt afgestemd met de gebruikers.