Begeleidingsgroep E-melden Tankvaart van start

BTB-TRotterdam 15 november 2017 – Begin december vindt in Dordrecht de ‘kick off’ plaats van de Begeleidingsgroep E-melden Tankvaart. Met het oog op invoering van de elektronische meldplicht voor de tankvaart eind 2018, heeft Rijkswaterstaat in samenwerking met BTB het initiatief genomen tot het instellen van platform dat invoering van de e-meldplicht in deze sector kan begeleiden.

De begeleidingsgroep is breed samengesteld en bestaat onder meer uit tankvaartondernemers, branchevertegenwoordigers, operators, vertegenwoordigers van terminals, software-ontwikkelaars en RWS.  

Een belangrijk doel is om met behulp van slimme ICT de administratieve belasting voor ondernemers tot een minimum beperkt te houden bij invoering van de e-meldplicht. Hierbij kunnen we gebruik maken van ervaringen in de containersector, die eerder met een e-meldplicht te maken kreeg. Elektronisch melden aan de vaarwegbeheerder kan onder meer met behulp van BICS.

Melden via EDI – Electronic Data Interchange

Introductie van EDI in de tankvaartsector houdt echter iets meer in dan simpelweg “elektronisch melden met BICS”. Zo is er sprake van wettelijke vereisten, zoals de voorgeschreven ERInot 1.2 berichtenspecificatie. EDI verschilt hierin van emailcommunicatie of elektronisch uitwisselen van PDF-documenten. Tussen ketenpartners in de tankvaartsector is er weinig ervaring met EDI. Sterker nog, EDI ontbreekt nagenoeg in de keten, zo blijkt uit onderzoek van 2014.

Bij invoering van de elektronische meldplicht in de containervaart hebben we ervaren dat melden met EDI naar de vaarwegbeheerder niet vanzelf gaat, ondanks 15 jaar ervaring met EDI tussen ketenpartners in de containersector. Vandaar dat we gezamenlijk willen bezien hoe we invoering van de elektronische meldplicht voor de tankvaart zo goed mogelijk kunnen laten verlopen, met een minimum aan belasting voor de bedrijfsvoering. 

Lees ook BTB-Tankvaart