Fachausschuss Telematik

Fachausschuss Telematik


Deze werkgroep is samengesteld uit een internationale groep deskundigen en beoogt bevordering van de toepassing van moderne ICT toepassingen in de Europese binnenvaart. Zij kwam voor het eerst bijeen medio 1996. Tijdens de 1e fase van haar activiteiten stelde de groep zich ten doel de tekorten en de bedenkingen bij het gebruik van ICT toepassingen te verminderen. In de huidige fase houdt de werkgroep zich o.a. bezig met standaardisatie van berichten voor de uitwisseling van gegevens tussen logistieke partners. De werkgroep is grensoverschrijdend en verantwoordelijk voor een verbreding van het technische platform.

Samenstelling