Alternatieven voor BOS-berichten

FISAan veel BICS-gebruikers is het stoppen van de BOS-berichten wellicht ongemerkt voorbij gegaan, maar fanatieke gebruikers van deze dienst van Rijkswaterstaat is het wel opgevallen. Vanaf begin augustus 2014 is de verspreiding van BOS-berichten via BICS beëindigd. Je kunt deze berichten dus niet meer ontvangen. Maar er zijn alternatieven.

De Berichten Ontvangst Service (BOS) bracht -op verzoek- alle scheepvaartberichten en/of waterstanden in ‘bulkvorm’ naar de boordcomputer van BICS-gebruikers. Menigeen vond dat gemakkelijk, want je kon er zo fijn op zoeken, knippen en plakken. De BOS-berichten werden met het klassieke BICS meegestuurd.

Geen BOS in het nieuwe BICS

Het stoppen van de BOS-berichten heeft door onvoorziene omstandigheden eerder plaats dan de bedoeling was. Rijkswaterstaat heeft de afgelopen jaren verschillende onderdelen van RIS (River Information Services) uitgebreid of vernieuwd. Sommige toepassingen, zoals BICS, worden om deze reden vervangen. Bepaalde diensten of informatie, zoals scheepvaartberichten en waterstanden, worden door RWS op een andere manier aangeboden.

BOS is gekoppeld aan het ‘klassieke’ BICS, dat vanaf het 4e kwartaal van 2014 geleidelijk aan vervangen zal gaan worden door een volledig vernieuwd programma: BICS versie 5. BOS maakt hier geen onderdeel meer van uit. Scheepvaartberichten en waterstanden zijn tegenwoordig standaard-onderdeel van de betere elektronische vaarkaarten (inland ECDIS). Ook via Internet is deze informatie in vele vormen voorhanden. Nagenoeg alle aanbieders baseren zich op de broninformatie van de overheden.

vaarweginformatie.nl

Je kunt scheepvaartberichten en waterstanden zelf op een toegankelijke manier bij de bron (Rijkswaterstaat) ophalen: www.vaarweginformatie.nl

Met een gratis abonnement via “mijn vaarweginfo” kun je dagelijks, op maat, informatie toegezonden krijgen. Er zijn verschillende informatie-diensten te vinden op www.vaarweginformatie.nl. Maar je moet er wel wat voor doen. Het vraagt enige vasthoudendheid om alle mogelijkheden van deze RWS-diensten te verkennen en toe te passen. Maar wie er even voor gaat zitten, kan een op maat gemaakt pakket berichten voor zichzelf samenstellen als vervanging van BOS.

Meer informatie: www.bics.nl

Informatie over E-vaarkaarten: klik hier

Informatie op maat: www.vaarweginformatie.nl