AIS Vraagstukken

AIS Vraagstukken

AIS voor de binnenvaart is ontwikkeld uit AIS voor de zeevaart. Er zijn overeenkomsten, verschillen en nog enkele vraagstukken.  Het verschil tussen AIS voor de zeevaart en AIS voor de binnenvaart wordt op een aparte webpagina uitgelegd aan de hand van de oorspronkelijke AIS berichten zoals neergelegd in de Inland AIS-standaard (“Standaard voor Tracking & Tracing van schepen in de binnenvaart”). Ga naar uitleg over vraagstukken.