AIS-problemen in Oostenrijk met CNS VDL 6000 – software-update nodig

AIS-problemen in Oostenrijk met CNS VDL 6000 – software-update nodig

Schepen die zijn uitgerust met een AIS transponder van fabrikant CNS Systems, type CNS VDL 6000, kunnen in Oostenrijk problemen ondervinden doordat hun AIS voor de autoriteiten niet zichtbaar is. Het apparaat aan boord lijkt normaal te functioneren. In enkele gevallen leidde dit tot een tijdelijk vaarverbod.

Voor zover nu bekend, blijven de problemen beperkt tot Oostenrijk. De AIS-walontvangstinstallatie op enkele sluizen gaf het AIS signaal van sommige zendende schepen niet weer. Na analyse bleken deze schepen te zijn uitgerust met een CNS VDL 6000.  Uiteindelijk kon de oorzaak worden herleid tot een fout in de besturingssoftware (firmware) van dit type AIS-apparaat.

De softwarefout leidde er toe dat de AIS uitzending vanaf het schip een ’tijdstempel’ meekreeg dat in de zeer nabije toekomst lag. Door de ontvangstinstallatie op de wal werd de uitzending van het schip genegeerd, omdat deze nog niet kon hebben plaatsgevonden. Het is onduidelijk waarom dit bij de typegoedkeuring van het apparaat niet naar voren is gekomen.

Met een eenvoudige update van de firmware kan het probleem worden opgelost. Fabrikant CNS Systems uit Zweden stelt een software update beschikbaar via zijn dealernetwerk. Updaten is niet ingewikkeld, maar alleen een erkend installateur mag een AIS-apparaat aan boord voorzien van nieuwe software. BTB adviseert bezitters van een AIS apparaat van het fabricaat CNS (type VDL 6000) contact op te nemen met de leverancier/installateur van het apparaat.

Alphatron Marine BV  biedt aanvullende informatie op: www.alphatronmarine.com

De CNS VDL 6000  AIS is in 2010 aanvankelijk door Alphatron Marine geïmporteerd en gedistribueerd. Vanaf januari 2011 is de CNS VDL 6000 rechtstreeks door de fabrikant CNS via verschillende Nederlandse leveranciers verspreid. De CNS VDL 6000 kan vooral geïnstalleerd zijn op schepen die in het kader van de pilot Corridor 895 of via de subsidieregeling een AIS hebben ontvangen. De problemen worden veroorzaakt door oudere firmware die op eerdere versies van de CNS VDL 6000 rond 2010 is geïnstalleerd. Uit de informatie van de fabrikant wordt niet duidelijk hoeveel AIS apparaten van dit type het feitelijk betreft.

Een software-update moet worden overwogen voor alle schepen die met deze AIS die varen in gebieden waar een AIS-verplichting geldt. Als zich toe nu toe geen problemen in deze gebieden voorgedaan hebben, is updaten waarschijnlijk niet nodig. Raadpleeg bij twijfel uw leverancier.

Door het nog zeer beperkte aantal AIS-walontvangstinstallaties langs de Europese vaarwegen kan moeilijk worden vastgesteld of de verschijnselen beperkt zullen blijven tot Oostenrijk, zoals de fabrikant CNS Systems stelt.