AIS Afstemmingsoverleg

AIS Afstemmingsoverleg


Overleg tussen Bureau Telematica Binnenvaart en Rijkswaterstaat over de ervaringen met AIS in het kader van de pilot ‘Corridor 895‘. Op basis van praktijkervaringen in de binnenvaart met AIS worden probleemvelden en vraagstukken in kaart gebracht.

Deze bijeenkomsten zijn niet openbaar.

Deelnemers Rijkswaterstaat en BTB.

BTB rapporteert over de vorderingen van dit overleg aan aan de Stuurgroep Telematica Binnenvaart.