Advies veilige internetverbindingen

Advies veilige internetverbindingen

Bedrijven die aangewezen zijn op beveiligde Internetverbindingen met de overheid of anderen die certificaten gebruiken, doen er goed aan de adviezen van VNO/NCW op te volgen. Zie http://www.vno-ncw.nl/

De VNO/NCW-website geeft concrete aanbevelingen voor ondernemers.

Valse certificaten uitgegeven door Diginotar

Vrijdag 2 september 2011 heeft de minister van Binnenlandse Zaken het vertrouwen in certificaten- leverancier Diginotar opgezegd en het bewind over het bedrijf overgenomen. Dit in reactie op de uitkomsten van een onderzoek naar de systemen van Diginotar, nadat eerder bekend werd dat op die systemen was ingebroken. Gebleken is dat een groot aantal valse certificaten is uitgegeven.

Certificaten zijn nodig om te kunnen waarborgen dat het internetverkeer veilig verloopt. Zij dienen ter identificatie van websites (het zogenaamde slotje) en beveiliging van verkeer tussen computers onderling.

Omdat niet duidelijk is welke certificaten van Diginotar nog te vertrouwen zijn, en welke niet, is het vertrouwen in álle Diginotar certifcaten verloren gegaan. Alle Diginotar certificaten moeten daarom worden vervangen. Deze oproep is afgelopen weekend al breed gecommuniceerd, onder meer via de website van VNO-NCW en MKB-Nederland (www.vno-ncw.nl; www.mkb.nl)

Bron: VNO/NCW