Administratieve paketten

Administratieve paketten


Scheepvaart Software

Het product Scheepvaart Software biedt hulp bij verschillende administratieve taken aan boord. Het wil een totaaloplossing bieden met 11 modules.

Scheepvaart Software wordt als pakket – met aanvullende modules – aangeschaft en heeft een vaste aanschafprijs. Het is mogelijk om de software aan te schaffen in de vorm van een abonnement. Hierbij betaalt de klant een vast bedrag per jaar en heeft men recht op bijv. kleine aanpassingen en specifieke wensen.  Later kunnen desgewenst  modules worden toegevoegd. Ook maatwerkoplossingen zijn mogelijk. Beschrijving van de modules:

Onderhoud Registreren

Het schip is verdeeld in Units. Per unit worden de onderhoudstaken vastgelegd. Deze inrichting kan volledig door de gebruiker zelf worden bepaald. U kunt in het onderhoudslogboek zoeken, groeperen en filteren op alle gegevens. Tevens kunt u een rapport uitprinten van het onderhoud per unit of per dag, etc.

Onderhoudsschema

Het onderhoudsschema zorgt ervoor dat onderhoud niet vergeten kan worden. Er kunnen onderhoudstaken aan het onderhoudsschema worden toegevoegd, met daaraan gekoppeld een interval, zowel in tijd als in draaiuren. Er kan bijvoorbeeld worden aangegeven dat om de 500 draaiuren iets ververst moet worden, etc. Tevens herinnert de software de gebruiker per onderhoudstaak,  als de herinnering bij de taak is ingeschakeld. Een herinnering kan tevoren worden,  bijv. 2 dagen of 1 week van tevoren.

Reizen

De reizen-module bevat uitgebreide reisinformatie met financiële gegevens en totaal- en periodieke berekeningen. De software berekent aan de hand van kosten het netto resultaat per reis en per dag. Er is ook een koppeling met de havengeld module, die in de kostenstaat ook de ingevoerde havengelden meeneemt. U kunt periodieke totalen opvragen en zoeken, groeperen en filteren op alle gegevens.

Uren

Deze module registreert de urenadministratie per werknemer, uitgesplitst in uursoorten. Zo krijgt u inzicht in de werkuren van u en uw personeel en aan welke taken de werkuren worden besteed.

Adresboek

In het adresboek legt u al uw contacten vast, van zowel collega’s, leveranciers als klanten en overige contacten. Er is een koppeling met Outlook mogelijk, zodat u de contactpersonen kunt synchroniseren met Outlook (2007).

Havengelden

Module voor de administratie van de havengelden. Er is keuze tussen havengeld per maand of havengeld per reis/plaats. Bij havengeld per maand is dit puur een administratief lijstje met betaalde gelden, bij havengeld per reis/plaats is er een koppeling met de reizen module, zodat de gelden terecht komen in de berekening van het resultaat van de reizen.

Smeerschema

Deze module bevat het smeerschema van al de te smeren werktuigen en onderdelen, met serienummers en opmerkingen.

Filterschema

In deze module wordt het filterschema per werktuig vastgelegd, inclusief serienummers en opmerkingen. Dit schema is volledig zelf samen te stellen.

Certificaten

Module voor inventarisatie van alle certificaten. Mogelijkheid voor het het geven van herinneringen en waarschuwing voor het verlopen van certificaten. De gebruiker kan zelf instellen hoelang tevoren herinneringen weergegeven moeten worden.

Inkoop

Module voor het registreren van leveranciers en de  inkoop van onderdelen. Het programma kan zonodig automatische bestellen bij leveranciers per  e-mail. Dit gebeurt rechtstreeks vanuit Scheepvaart Software. Er is geen tussenkomst nodig van een e-mailprogramma . U dient wel te beschikken over een actieve internetverbinding, met rechten om via een uitgaande mailserver te communiceren. Vraag de leverancier om details.

Voorraadbeheer

Module voor voorraadbeheer en inkoop van onderdelen. Per onderdeel is er (optioneel) een minimale- en maximale voorraad. Bij het bereiken van de minima en/of maxima geeft het programma een signalering. Zo kunt u actie ondernemen op deze melding door nieuwe voorraadonderdelen te bestellen.

Contact en prijsinfo: www.scheepvaart-software.nl