Aanpassing Terminalcoderingen t.b.v. BAPLIE/MOVINS

Aanpassing Terminalcoderingen t.b.v. BAPLIE/MOVINSRotterdam oktober 2017 – Pogingen tot verdere harmonisatie zijn vooralsnog gestopt. Een van de betrokken terminals heeft aangegeven dat zijn TOS nog niet geschikt is om de voorgestelde wijzigingen (zie hierna) te verwerken. Daarmee is niet voldaan aan een belangrijke voorwaarde en wordt de hieronder voorgestelde harmonisatie voorlopig bevroren.

Harmonisatievoorstel

Deep Sea terminals hebben eind 2016 verzocht om aanpassing van de systematiek van BTB-Terminalcoderingen voor BICS, in het kader van het gebruik van BAPLIE/MOVINS.

De huidige BTB-tabel met unieke terminalcoderingen moet worden teruggebracht van 10 naar 5 posities, waardoor UNlocode niet meer bijdraagt aan uniciteit van de BTB-TC.

Elke BTB-terminalcodering van 5 posities moet op zich uniek zijn.

Aanpassing van de systematiek is eveneens nodig i.v.m. ontwikkelingen op het gebied van RIS (zie Achtergrond, hieronder).

Afspraken 2016/17

Om dit bereiken zijn in december 2016 afspraken gemaakt tussen BTB en Deep Sea Terminals:

 1. BTB biedt een testlijst op basis van de actuele BTB-Terminal Code tabel.
 2. In de testlijst zijn dubbelingen in terminalcodes gewijzigd,
 3. voorloopnullen zijn vervangen door karakters of andere cijfers, waarbij elke terminalcode uniek is.
 4. De testlijst wordt getest door alle Deep Sea Terminals. Download Test TC table 23-8
 5. De voorgestelde wijzigingen worden in het overleg BTB-Container voorgelegd aan alle belanghebbenden.
 6. In BTB-Container wordt een  moment bepaald waarop de voorgestelde wijzigingen zullen ingaan
 7. Geschatte doorlooptijd 0.5 jaar
 8. BTB doet navraag bij CETEM en UNIPORT of het TOS overweg kan met 5 posities (voor de BTB-Terminalcode).
 9. BTB polst bij belanghebbenden zoals RWS, PortBase, Haven Antwerpen en de Vlaamse vaarwegbeheerder of de voorgestelde wijzigingen bij hen op belemmeringen stuiten.
 10. BTB organiseert een overleg BTB-C

 Uitgangspunten en voorwaarden

 • Wijzigingen blijven beperkt tot het hoogst noodzakelijke.
 • Het TOS van alle Deep Sea Terminals moet overweg kunnen met 5 posities.
 • De terminalcoderingen (5 posities) in de huidige BTB-Terminal Code lijst kunnen aangepast worden zodat elke code uniek is.
 • Het is verstandig om alle voorloopnullen te vervangen door karakters of andere cijfers (i.v.m. oudere systemen), waarbij voorloopnullen voortaan niet meer gebruikt worden. Onderzoeken of dit (nog) wenselijk of nodig is.

 Achtergrond

Er zijn twee redenen om over te gaan tot aanpassing van de BTB Terminalcoderingen.

Reden : in het kader van RIS wordt op Europees niveau gewerkt aan het samenvoegen en harmoniseren van systematiek voor coderingen. Dit wordt nagestreefd in de ISRS-codering. Dit proces is volop gaande. Nadere uitleg in het document Harmonisation of “BICS tables” with latest version of national RIS Indices (download).

Onderdeel van ISRS-codering is de ‘objectcode’, die onder andere terminals codeert. De objectcode hanteert 5 posities. Er wordt (Europees) gewerkt aan het opheffen van een mismatch tussen coderingen van overheden en bedrijfsleven.

Reden 2: aanpassen van de systematiek voor terminalcoderingen is nodig om gebruik van baplie/movins door terminals te faciliteren. Er wordt verschillend wordt omgegaan met terminalcoderingen in Terminal Operating Systems (TOS) van deep sea terminals.