Corridor 895 – proef met AIS

Corridor 895 – proef met AIS

Van 2009-2012 heeft de pilot Corridor 895 plaatsgevonden. De tests zijn inmiddels afgerond. 895 scheepseigenaren namen deel aan het proefproject met AIS. De inschrijvers ontvingen een gratis AIS-transponder. Hieronder kun je lezen wat de proef inhield. De volgende tekst was bedoeld ter informatie van de testdeelnemers.

Informatie voor deelnemers aan Corridor 895

Deze proef met 895 schepen gaat vooraf aan de algemene subsidieregeling. Het inbouwen van AIS is ook gratis tijdens de proef, maar een eventuele koppeling met ECDIS en/of radar komt voor rekening van de schipper.

Rijncorridor en ARA

Deelnemers aan aan de proef varen actief op de Rijncorridor dan wel tussen de havens van Antwerpen, Rotterdam en Amsterdam (ARA).  De 895 gratis transponders zijn op volgorde van aanmelding toegewezen zolang de voorraad strekte.  De deelnemers aan de proef hebben met Rijkswaterstaat een gebruikersovereenkomst afgesloten. Details hierover: Download de  gebruikersovereenkomst AIS

Afhandeling  aanvragen

Bureau Telematica Binnenvaart heeft  alle aanmeldingen verwerkt en doorgegeven aan Rijkswaterstaat, die heeft gecontroleerd of de aanvragers daadwerkelijk in de aangegeven vaargebieden varen.  Uitkomst van deze controle was bepalend voor deelname aan de proef. Bureau Telematica Binnenvaart heeft de aanvragers laten weten of ze in aanmerking komen voor een gratis AIS.  Alle aanvragers hebben per email of telefonisch uitsluitsel gehad. Niet ontvangen? Stuur een mailtje of bel even! Schepen die op het moment van inschrijving nog niet in de vaart waren, voldeden niet aan de criteria voor deelname aan de proef. Deze schepen kunnen gebruik maken van de subsidieregeling.

Hoe gaat het verder?

BTB wisselt ervaringen uit met de deelnemers aan de proef (bij voorkeur)  via een email-discussielijst.
Informatie op papier over het proefproject ‘Corridor 895’ vind je in de AIS-brochure die je hier kunt downloaden. Download de AIS brochure: ais_brochure pdf  1.31 Mb

Voor wie zijn de regelingen?

Zowel de proef als de subsidieregelingen zijn er voor de beroepsmatig varende ondernemer/schipper en voor de eigenaren van andere vaartuigen langer dan 20 meter op de Nederlandse binnenwateren. De ‘binnen/buitenschepen’ kunnen geen aanspraak maken op de regelingen. Commercieel opererende vaartuigen die korter zijn dan 20 meter, zoals sleepboten, komen wel in aanmerking. De proef en de subsidieregeling staan open voor alle schepen inclusief buitenlandse vaartuigen die in Nederland varen. Omdat de Duitse overheid ook een subsidieregeling heeft, kunnen Duitse schepen in Duitsland een aanvraag indienen.

Altijd ingeschakeld?

Een binnenvaartondernemer die gratis of met steun van de overheid een AIS-transponder aan boord laat installeren, verplicht zich het apparaat permanent aan te laten staan. (Zie:  gebruikersovereenkomst AIS). Bij periodes van langdurig stilliggen, zoals tijdens vakanties is het begrijpelijk dat de AIS zolang wordt uitgeschakeld. Rijkswaterstaat heeft hier begrip voor, uit het oogpunt van diefstalpreventie. Waarnemen van de bezetting van wacht- en ligplaatsen aan de hand van AIS is een interessant onderzoeksgegeven bij vraagstukken rond schaarste. Vandaar dat Rijkswaterstaat deze gebruiksvoorwaarde stelt. Overigens zijn ook diverse binnenvaartondernemers benieuwd naar de steigerbezetting in bepaalde gebieden.

Subsidieregeling

De subsidieregeling wordt uitgevoerd door Agentschap.nl (voorheen SenterNovem). Details over de regeling:http://www.nlmilieuenleefomgeving.nl/ais.
Als alle binnenvaartschepen beschikken over een Inland AIS-transponder, is het beter mogelijk om de vlotte, veilige vaart te kunnen (blijven) garanderen op de Nederlandse vaarwegen. In 2006 hebben overheid en bedrijfsleven samen gekozen voor een vrijwillige invoering van AIS (Automatic Identification System). Het ministerie van Verkeer & Waterstaat ondersteunt die invoering en stelt een subsidie ter beschikking.

Ga naar de AIS-pagina’s op deze website